Taiwan Hotel Location

Beijing Taiwan Hotel

 

Address: 5 Jinyu Hutong, Wangfujing Street, Beijing, China
Zip: 100006
Phone: +86-10-65136688